خــــوش آمدیــــد

پیش دبستان و دبستان پسرانه دی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از نوآموزان و دانش آموزان به قرار زیر ثبت نام به عمل می آورد:

پیش یک

  • متولدین نیمه دوم ۹۷ و نیمه اول ۹۸

پیش دو

  • متولدین نیمه دوم ۹۶ و نیمه اول ۹۷

پایه‌ی اول دبستان

  • متولدین نیمه دوم ۹۵ و نیمه اول ۹۶

پایه‌ی دوم دبستان

  • متولدین نیمه دوم ۹۴ و نیمه اول ۹۵

پایه‌ی سوم دبستان

  • متولدین نیمه دوم ۹۳ و نیمه اول ۹۴

پایه‌ی چهارم دبستان

  • متولدین نیمه دوم ۹۲ و نیمه اول ۹۳

پایه‌ی پنجم دبستان

  • متولدین نیمه دوم ۹۱ و نیمه اول ۹۲

پایه‌ی ششم دبستان

  • متولدین نیمه دوم ۹۰ و نیمه اول ۹۱