درباره ی ما

پيش دبستاني و دبستان پسرانه دي با توجه به نيازهاي آموزشي و تربيتي فرزندانمان در محيطي شاد و ايمن در قالب خانه كودك مونته سوري با بهره گيري از كادري مجرب كار خود را در مقطع پيش دبستاني آغاز نمود كه پس از آن مقطع دبستان نيز در فضايي جداگانه به آن اضافه شد.
پژوهش ها نشان داده اند كه كودكان در سنين پيش از دبستان توانايي خاصي در يادگيري زبان دوم دارند. در نتيجه اين مركز در كنار آموزش مونته سوري به زبان فارسي آموزش هاي پيش دبستاني را با يك برنامه درسي كامل زبان انگليسي همراه كرده است. بدين ترتيب كودكان در نيمي از ساعات درسي به يادگيري اين زبان پرداخته و اولين قدم هايشان را به سوي ارتباط بين فرهنگي بر مي دارند. اين رويكرد با آموزش هاي تكميلي ديگري از جمله آموزش هاي هنري، ورزشي، زبان فرانسه، كامپيوتر و .... كامل تر مي گردد.