مقررات

در نظام آفرينش انسان تنها موجودي است كه مسئول و مكلف آفريده شده است. لذا ضرورتاً توانايي مسئوليت نيز در فطرت او نهفته است. مسئوليت پذيري رابطه انسان را با خود، اجتماع و خداوند شكل مي دهد و سبب رشد و پرورش هماهنگ او مي گردد و اين همان چيزي است كه ما براي پرورش فرزندانمان به آن نيازمنديم، زيرا مي خواهيم فرزنداني داشته باشيم كه در عين گذر از مراحل رشد، از كودكي تا بزرگسالي مسئوليت هاي متناسب هر يك از اين مراحل را درك و از عوارض ناشي از عدم حسن مسئوليت، بي تفاوتي و كسالت روحي نيز در امان باشد.

رعايت انضباط يكي از عوامل مقبوليت فرد در نظر ديگران است، مقبوليت نيز ضمن ايجاد اعتماد به نفس، امنيت خاطر، شادي و آرامش روحي به عنوان يك امر اجتماعي منجر به حفظ حدود و مقررات در خانه، مدرسه و جامعه مي گردد.

انضباط چه در بعد فردي و چه در زندگي جمعي و روابط اجتماعي نيروهاي ذهني و جسمي دانش آموز را سازمان بخشيده و از اتلاف وقت جلوگيري و او را ياري مي نمايد تا با موفقيت بيشتر به اهداف خود جامة عمل بپوشاند و در مجموع آمادگي پذيرش و درك مقررات و قوانين را در او نهادينه مي كند.

انتظار داريم كه با عنايت هر چه دقيق تر به نكات زير محيطي مناسب براي پرورش
عزيزانمان فراهم كنيم:

  • ساعت كار مدرسه از ساعت 8 الي 15 تعيين شده است. از آنجا كه يكي از اهداف مهم آموزش و پرورش، پرورش دادن روحيه نظم و انضباط مي باشد، دانش آموز مي بايستي در راس ساعت مقرر در كلاس حضور داشته باشد.
  • چنانچه نوآموزي به عللي نتواند در ساعت مقرر در مدرسه حضور يابد علت غيبت يا تاخير بايد در اولين ساعات همان روز توسط ولي نوآموز به صورت تلفني يا حضوري به اطلاع دفتر مدرسه برسد.
  • خواهشمنديم قبل از تنظيم برنامه مسافرت براي فرزندتان با اولياء مدرسه تبادل نظر بفرماييد.
  • نظارت مستمر اولياء در امور تحصيلي موجب پيشرفت آنهاست، چنانچه به هنگام نظارت مطالبي به نظرتان برسد پس از مشورت با مربيان به مورد اجرا بگذاريد. در ضمن براي هماهنگي و اتفاق نظر با مسئولين مدرسه، مي توانيد در مدرسه حضور يابيد و در جريان وضع تحصيلي و اخلاقي فرزندتان قرار بگيريد.
  • پاسخ مثبت شما به دعوتنامه هايي كه جهت شركت اولياء در جلسات آموزشي و تربيتي ارسال مي گردد و حضور به موقع، منظم و فعال شما در اين جلسات در پيشرفت و بهبود وضع تربيتي و آموزشي نوآموزان بسيار موثر است.
  • رعايت سادگي و حفظ شعائر اسلامي نشان دهنده شخصيت گرانقدر شما و فرزندتان است.
  • كانون گرم و ارتباط صميمي اعضاي خانواده، آرامش و نظم محيط زندگي كودك (خانه)، ايجاد فرصت كافي براي مرور دروس در زمان معين در هر روز، استراحت به موقع و تغذيه سالم به يادگيري بهتر و شادابي فرزندمان در مدرسه كمك مي كند.