منشور آموزشی

منشور آموزشی و تربیتی دبستان پسرانه دی

 • انسان به عنوان شگفت انگیزترین مخلوق خداوند و شاهکاری از قدرت لایزال الهی که در خلق آن خداوند کریم به خود آفرین گفته است، از ابتدای پای نهادن به جهان هستی به اشکال مختلف تحت آموزش و تربیت قرار می گیرد و در دنیای امروز مدرسه، به عنوان مهمترین مکان آموزشی و تربیتی، ایفاگر بزرگترین نقش در رشد و تعالی جوامع بشری است. در این مسیر مدرسه باید ضمن آموزش و پرورش کودکان، حقوق و وظایف آنها را به اولیای کودک کاملاً شفاف معرفی نمی نماید، لذا با توجه به نکات مذکور دبستان پسرانه دی عقیده دارد:

 • تمامی حقوق دانش آموزان باید برابر با دستورات دین مبین اسلام، شرایط اجتماعی، قوانین جاری کشور و بین المللی رعایت گردد.
 • دانش آموز حق دارد از فضایی متناسب با شان انسان و لازمه‌ی رشد برخوردار باشد.
 • پرسش گری لازمه‌ی رشد انسانی است و معلمان، مربیان و دیگر مسئولان موظف به پاسخگویی صحیح به پرسش های دانش آموزان می باشند.
 • اولیای دانش آموزان بایستی از تمامی روش های آموزشی و تربیتی در تمامی زمینه های علمی، عقیدتی، اخلاقی و ... مدرسه آگاه شوند.
 • تمامی مسئولان مدرسه و بالاخص معلمان مستقیم دانش آموزان بایستی از دانش، تجربه و صلاحیت کافی برخوردار باشند.
 • معلمان، مربیان و دیگر مسئولان مدرسه بایستی در مسیر آموزش و تربیت دانش آموزان از روش های بدون تبعیض پیروی نمایند.
 • معلمان و مربیان، امین و رازدار دانش آموزان هستند و بایستی بنیان های اعتماد فیمابین معلم و دانش آموز را با رازداری تقویت نمایند و فقط موضوع مورد نظر در صورت لزوم با اولیای دانش آموز و مدرسه مطرح شود.
 • امکان بهره مندی از تمامی وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی برابر با مقررات آموزش و پرورش از حقوق مسلم دانش آموزان است.
 • حفظ شخصیت انسانی و اجتماعی دانش آموزان از وظایف اصلی اولیای مدرسه و خانواده می باشد و اولیای دانش آموزان نیز بایستی در این مسیر با مدرسه کاملاً هماهنگ عمل نمایند.
 • ایجاد زمینه های رشد، توانمند سازی، نهادینه کردن دین و اخلاق در تفکر و خدمت به میهن اسلامی مان، ایران عزیز، عصاره‌ی منشور آموزشی و تربیتی مدرسه‌ی ماست.

خدایا چنان کن سرانجام کار      تو خشنود باشی و ما رستگار