تکالیف

در این بخش از سایت، تکالیفی از سوی مدرسه برای دانلود قرارخواهد گرفت:
عنوان توضیحات حجم دانلود
پيك نوروزي فارسي پايه دوم۱۱۷۹ کیلوبایت
پيك نوروزي فارسي پايه سوم۹۵۸ کیلوبایت
پيك نوروزي فارسي پايه چهارم۱۳۹۴ کیلوبایت
پيك نوروزي فارسي پايه پنجم۱۲۲۱ کیلوبایت
پيك نوروزي انگليسي پايه دوم۵۴۵ کیلوبایت
پيك نوروزي انگليسي پايه چهارم۳۲۹ کیلوبایت
پيك نوروزي انگليسي پايه پنجم۲۱۶ کیلوبایت
پيك نوروزي انگليسي پيش دبستان۹۹۹ کیلوبایت
پيك نوروزي انگليسي پايه سوم-قسمت اول۱۷۱۶ کیلوبایت
پيك نوروزي انگليسي پايه سوم-قسمت دوم۱۵۶۸ کیلوبایت
پيك نوروزي انگليسي پايه اول۲۶۰ کیلوبایت